Choď na obsah Choď na menu

List vlastníctva/Property list

Pozri / See / sehen / побачити :

https://kataster.skgeodesy.sk/Portal/api/Bo/GeneratePrfPublic?prfNumber=920&cadastralUnitCode=807591&outputType=pdf

 

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster?bm=zbgis&z=18&c=21.521697,49.017892&it=point&dt=parcelsC#/detail/kataster/ucastnik-pravneho-vztahu/807591/920/7

 

 

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republik

Kraj: Prešovský

Okres: Vranov nad Topľou

Katastrálne územie:Bystré

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 920